Yükleniyor

İnsan Kaynakları Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları Politikamız
10 YILLIK
TECRÜBE

İnsan Kaynakları Politikamız

- Önce insan yaklaşımı ile çalışanlarımızın gelişimine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, motivasyonları ve iş tatminleri ile birlikte verimliliğimizi arttırmak.
- Aynı hedefe koşan ve birbirinin çabalarına saygı duyan insanların işbirliğiyle tanımlanacak bir ekip çalışması içerisinde olmasını sağlayarak bireyselliği ortadan kaldırmak.
- Çalışanlarımızın her türlü bilgi ve kendini geliştirmeye dayalı tüm eğitimlerini sağlamak ve güncel değişimlerden geri kalmamasını sağlamak.
- Çalışanları yetkinlik ve performanslarına göre uygun pozisyonlara yerleştirmek yaptıkları işin derecesine göre adil ücret almasını sağlamak.
- Çalışanların mevcut pozisyonlarından şirket içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda oluşabilecek üst pozisyonlara ulaşmalarında kariyer planı oluşturmak, uygulamak ve değerlendirmek.
- Çalışanlarımızın yaptıkları her işi düşünerek,sorgulayarak ve ayrıntıları gözden kaçırmayarak yapma bilincinde olmalarını sağlamak.
- Karar ve aksiyonlarımızda kaliteden ödün vermeden büyümeyi hedefleyen firmamızda daima hızlı ve dinamik olmayı hedeflemek.
- Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili bireysel başarılarının sonuçlarını görmesi için performans değerlendirmeleri yaparak işin sonuçlarının sorumluluğunu almalarına teşvik etmek.
- Çalışanlarımızın öz güvenini sağlamak onların görüş ve önerilerine saygı duyarak yapılacak uygulamalara yön vermek.
- Çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutarak bir aile olduğumuzu hissettirmek.
- Tasarrufun toplumsal bir görev olduğu bilinci içerisinde çalışmalarımız da maliyetleri azaltmaya yönelik şirket kaynaklarını dikkatli kullanmak.
- Yöneticilerin çalışanları ile empati kurmasını sağlayarak çalışanlara iyi bir örnek olmayı hedeflemek.
- Çalışanlarımıza iş ve işçi güvenliği, çevre güvenliği vb diğer konuları ön plana alarak uygun sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak gerektiği takdir de yetkili mercilerle iş birliği içerisinde olmak.